Условията за чиста вода в басейна са добрата филтрираща система, точното и оптимално дозиране на химикалите за дезинфекция и редовното механично почистване на дъното и стените на басейна. Максималното автоматизиране на тези процеси значително улеснява и подобрява поддържането на водата в басейна.