Централизираното управление на един Спа център дава възможност за пълен контрол на работата на всички съоръжения и подобряване на тяхната енергийна ефективност, своевременна информация за възникнали аварии, дистанционен контрол и поддръжка. Продуктите, които произвеждаме са разработени така, че да могат да работят самостоятелно или свързани с други устройства, което дава възможност с малко инвестиции, бързо и лесно да се осъществи интелигентно централизирано управление.