Телефон: +359 88 89 49 927|office@spacontrol.bg

Ароматна станция за пара

Ароматна станция за пара

Дозира аромат в парата, подавана към парната баня. Следи нивото на аромата в съда и блокира помпата, в случай, че нивото е ниско, или подаването на пара е спряло.