Телефон: +359 88 89 49 927|office@spacontrol.bg

Електрически табла за филтриране на водата в басейни

Електрически табла за филтриране на водата в басейни

Правилно проектираното и изградено електрическо табло е от изключителна важност за безопасната и безаварийна работа на съоръженията в един басейн. Електрическите табла, произведени от нас отговарят на всички стандарти за безопасност, асемблирани са с елементи на доказани производители.

Електрическите табла са с IP 65, което позволява монтирането им в помещения с висока влажност. Всички елементи са защитени с FI прекъсвач, помпите за защитени с моторни защити, а другите съоръжения с максимално токови защити.

Електрическите табла се изработват по спецификацията на конкретния басейн.