Телефон: +359 88 89 49 927|office@spacontrol.bg

Електрическо табло за автоматизация на басейн

Електрическо табло за автоматизация на басейн

Системата е базирана на програмируеми логически контролери. Контролът и наблюдението на технологични процес се осъществява посредством графичен тъч дисплей. Обслужването е максимално опростено, с много добра визуализация на процесите и архив за 30 дни на средните стойности на контролираните параметри, работните часове на съоръженията и възникналите аварии.

Графичният дисплей също е с високо IP, работи при 90% влажност и 45°C. Може да се монтира на вратата на таблото или да се изнесе до 50м навън. Предвиден е авт. шестпозиционен кран за филтъра на басейна чрез който може да се извършва автоматично промиване и изплакване на филтъра при повишено налягане или ръчно с бутон от дисплея. Дозирането на химикалите се контролира от самопочистващи се електроди, които се монтират на тръбите към басейна.Това позволява достатъчно точно отчитане на стойностите, без нужда от всекидневно калибриране. При изхабяване на електрода той се сменя бързо и лесно. Системата следи за  изправността и сигнализира при авария. Животът на един електрод е минимум една година. Дозирането става с перисталтични помпи за PH, CL , FL и AL. Сензори следят нивото на химикалите и спират помпите, ако нивото е недостатъчно.

Системата регулира PH, и CL. Помпите работят на принцип “пулс- пауза” с цел по-точно дозиране. Помпата за FLи AL работи самостоятелно на същият принцип с по-дълга пауза.

Предвидено е управление на отопление от два източника – ел. нагревател, топлообменник или двата заедно. Системата следи непрекъснато температурата на водата и при включено отопление тя може да се поддържа с точност до 0.1°C. Сензор за наличие на поток в тръбите предпазва ел. нагревателя от изгаряне или прегряване.

Помпата за филтрация може да работи по пет зададени периода по астрономическо време или непрекъснато. При недостигнати стойности на PH, CL, или температурата работи до достигане на заданията. Нивото в междинният резервоар се следи в сантиметри, задават се две нива, като първото включва ел.кран за допълване, а второто аварийно изключва помпата.

Осветлението в басейна може да се управлява ръчно, или да се зададе автоматичен час на включване и изключване.

Предвидени са изходи за включване на допълнителни съоръжения, като помпа за турбоджет (която работи при натиснат пневматичен бутон от басейна), или други атракции.