Телефон: +359 88 89 49 927|office@spacontrol.bg

Сензор за отворена врата

Сензор за отворена врата

Монтира се във вратата на сауната и при отворена врата подава сигнал към панела за управление за временно изключване на отоплението на сауната до затваряне на вратата. Същевременно извежда текстово съобщение на дисплея за информация на обслужващия персонал.